Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tavoitteena koulu ilman kiusaamista - Suomen suurlähetystö, Madrid : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Madrid

Embajada de Finlandia
Paseo de la Castellana 15, E-28046 Madrid 1, Spain
Puh. +34-91 319 6172
S-posti sanomat.mad@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 31.3.2014

Tavoitteena koulu ilman kiusaamista

KiVa-harjoitus
Lapset kiusaamisen vastaisen harjoituksen parissa. Kuva: KiVa koulu

Kiusaaminen on yksi tämän päivän koulujen suurimmista ongelmista eri puolilla maailmaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalainen KiVa koulu-hanke (KiVa = kiusaamisen vastainen) on taistellut kiusaamista ja sen aiheuttamia ongelmia vastaan. Turun yliopiston kehittämän hankkeen tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä kiusaamista sekä taata rauhallinen ja turvallinen kouluympäristö kaikille lapsille.

Hanke käynnistyi vuonna 2006 valmistelevalla vaiheella, jonka jälkeen se on toiminut täydellä vauhdilla vuodesta 2009 alkaen. Tähän mennessä jo yli 1400 koulua on osallistunut hankkeeseen. Ohjelma koostuu erilaisista kiusaamisenvastaisista toimista, kuten tilanteen kartoittamisesta ja erityisten aiheeseen liittyvien oppituntien järjestämisestä. Näiden avulla kasvatetaan lasten tietoisuutta ongelmasta ja tarjotaan sekä oppilaille että opettajille kiusaamistilanteen kohtaamiseen. Kuhunkin kouluun valitaan myös opettajista koostuva KiVa-tiimi, joka vastaa hankkeen etenemisestä ja koulukohtaisten tapahtumien järjestämisestä.

KiVa-materiaaleja
KiVa koulun opetusmateriaaleja. Kuva: KiVa koulu

KiVa-koulu näkyy koulujen arkipäivässä erilaisin tunnuksin, kuten julistein ja välituntivalvojan huomioliivein. Näin lapsia ja opettajia muistutetaan sitoutumisesta yhteiseen ohjelmaan. Hankkeen idea on pohjimmiltaan yksinkertainen: kiusaamisesta puhumalla lapset pohtivat kiusaamista tiedostaen ongelman ja sen aiheuttamat vahingot.  Kriittinen suhtautuminen kiusaamiseen  vähentää näin kiusaajan kiusaamalla saavuttamaa sosiaalista palkintoa, koulutovereiden huomiota.

Ensimmäisen vuoden jälkeen jopa 98 % ohjelmaan vuonna 2009 osallituneista 1000 koulusta koki kiusaamistilanteensa parantuneen hankkeen myötä.  Myös tilastot yli sadasta koulusta osoittavat, että kiusaaminen ja alistava käytös olivat vähentyneet huomattavasti hankkeen ensimmäisen vuoden aikana. KiVa koulu –hanke on saanut useita palkintoja kiusaamisen vastaisesta työstään. Näihin lukeutuvat esimerkiksi Euroopan rikoksentorjuntaneuvoston palkinto vuonna 2008, Nuorisotutkimusyhteisön (SRA) palkinto vuonna 2012 sekä neljä kansallista palkintoa vuosina 2008, 2010, 2011 ja 2012.

Lisää voi lukea hankkeen kotisivuilta

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.4.2014


© Suomen suurlähetystö, Madrid | Yhteystiedot